Mã số bí mật của di động

Go down

Mã số bí mật của di động

Bài gửi by htn111 on 23/11/09, 03:18 pm

Máy Nokia
Các mã số bí mật của máy Nokia ( dành riêng nokia thôi )
*efr0# (*3370#)

Kích hoạt chế độ EFR (Enhanced Full Rate codec), cho chất lượng
âm thoại tốt hơn, đồng nghĩa với việc tốn pin hơn trong khi đàm
thoại (thời gian đàm thoại của pin sẽ giảm từ 5% - 10%). Máy
Nokia sẽ khởi động lại để chế độ này có hiệu lực.
#efr0# (#3370#)
Không dùng chế độ EFR. Phải khởi động lại.

*hrc0# (*4720#)

Kích hoạt chế độ HRC (Half Rate Codec), chất lượng âm thoại sẽ
kém hơn bình thường, bù lại sẽ đỡ tốn pin hơn trong khi đàm
thoại (thời gian đàm thoại của pin sẽ tăng khoảng 30%). Phải
sẽ khởi động lại.
#hrc0# (#4720#)
Không dùng chế độ HRC. Phải khởi động lại.

*#0000#

Xem thông tin về phần mềm (firmware) của máy. Thông tin gồm 3 dòng.
+ Phiên bản (version).
+ Ngày sản xuất.
+ Tên của phần mềm (chẳng hạn như NHL-6 đối với máy Nokia 6800).

*#srn0# (*#7760#)
Xem số xê-ri của sản phẩm (PSN).

*#war0anty# (*#92702689#)

Xem các thông tin bảo hành của máy. Thông tin này bao gồm năm hoặc sáu menu, tùy theo từng loại máy.

+ 1 (Serial Number): Số IMEI (International [mobile] station Equipment Identity) của máy.
+ 2 (Made): Ngày máy được xuất xưởng.
+ 3 (Purchasing Date): Ngày mua máy. Lưu ý: bạn có thể nhập
ngày mua máy vào bằng cách chọn menu Edit, nhưng chỉ nhập vào
được một lần thôi và không thể sửa được.
+ 4 (Repaired): Ngày sửa máy lần sau cùng. Thông tin này do nơi
bảo hành nhập vào mỗi khi bạn mang máy đến hãng để bảo hành
hoặc sửa chữa.
+ 5 (Transfer User Data): Chuyển toàn bộ các thông tin được lưu
trong máy sang máy tính để lưu trữ trước khi tiến hành sửa
chữa máy hoặc nạp lại phần mềm. Các máy Nokia đời mới không
có menu này do có thể dùng phần mềm Nokia PC Suite (trong đĩa
CD kèm theo) để sao lưu dữ liệu của máy.
+ 6 (Life Timer): Tổng số thời gian thực hiện cuộc gọi (đến và
đi) của máy, được ghi dưới dạng :. Thông tin Life Timer sẽ bằng
chính thông tin All Calls’ Duration trong menu Call Register ->
Call Duration, nếu bạn chưa chọn Clear Timers để xóa bộ đếm
thời gian cuộc gọi kể từ lúc mua máy. Tuy nhiên, khác với
thông tin All Calls’ Duration có thể xóa được nếu biết mật mã
của máy (security code, mặc định khi xuất xưởng là 12345),
người dùng bình thường không thể xóa được Life Timer, và đây
chính là thông số để bạn có thể nhận biết máy đã được dùng
nhiều hay ít. Một số máy Nokia đời cũ không có menu này.
Để thoát khỏi màn hình các thông tin bảo hành này, phải khởi động lại máy.

*#sim0clock# (*#746025625#)

Kiểm tra xem thẻ SIM (Subscriber Identity Module) của bạn có hỗ
trợ tính năng clock-stop hay không. SIM clock-stop là tính năng cho
phép máy di động chuyển sang chế độ chờ khi cần thiết để
tiết kiệm pin. Một số loại máy Nokia không hỗ trợ mã này.

*#rst0# (*#7780#)

Khôi phục các cài đặt mặc định của máy khi xuất xưởng (cũng
có thể truy cập chức năng này thông qua menu Settings ->
Restore factory settings), đòi hỏi phải nhập mật mã của máy.*#res0wallet# (*#7370925538#)

Một số máy Nokia cho phép lưu trữ các thông tin cá nhân một
cách bí mật gọi là wallet, các thông tin đó được bảo vệ bằng
mật khẩu riêng, gọi là wallet code. Chức năng này cho phép xóa
toàn bộ các thông tin lưu trữ trong wallet cũng như wallet code
mà không cần phải biết wallet code, chỉ cần biết mật mã của
máy.

*#opr0logo# (*#67705646#)
Cho phép xóa logo của nhà cung cấp dịch vụ (operator logo) trên
màn hình của máy Nokia, màn hình sẽ hiển thị tên mạng mặc
định. Chức năng này chỉ làm việc với các loại máy Nokia màn
hình đen trắng. Đối với máy Nokia màn hình màu, xóa logo bằng
cách truy cập vào menu Settings -> Display settings ->
Operator logo -> Off.
*#pca0# (*#7220#)
Kích hoạt chế độ PCCCH, màn hình sẽ hiển thị “PCCCH support
enabled”. Máy sẽ tự khởi động lại để thay đổi này có hiệu
lực. PCCCH (Packet Common Control Channel) là một khái niệm chỉ
có ở các máy có tính năng GPRS, cho phép thời gian chờ ngắn
hơn khi thuê bao truy cập GPRS. Tuy nhiên để dùng được tính năng
này, mạng di động cũng phải hỗ trợ chế độ PCCCH.
*#pcd0# (*#7230#)
Không dùng chế độ PCCCH. Màn hình sẽ hiển thị “PCCCH support disabled”. Máy sẽ tự khởi động lại.
xxx#
Xem số thuê bao nào được lưu ở vị trí xxx trong SIM card (xxx có
giá trị từ 1 đến 250 đối với các SIM card lưu được 250 số
điện thoại). Chẳng hạn như để xem số thuê bao nào được lưu ở
vị trí số 15 trong SIM card, ta phải nhập vào 15#.
*#06#
Xem số IMEI của máy. Đây là mã chuẩn của GSM nên có thể dùng cho các loại máy của các hãng khác.

Bài viết này có đề cập đến một số khái niệm trong mạng
thông tin di động (như EFR, HRC, PCCCH, GPRS, IMEI, IMSI, MCC, MNC,
GID1, GID2 )

Hiển thị tên:
Vào menu Profiles, chọn một profile bất kỳ khác với General,
chọn Personalise -> Profile name, gõ vào tên của bạn, sau đó
chọn activate để kích hoạt profile này, tên của bạn sẽ hiển
thị trên màn hình. Với các máy Nokia có phần mềm tiếng Việt,
bạn có thể nhập tên của mình với đầy đủ dấu.
Hiển thị số điện thoại:
Vào menu Call register -> Call costs -> Call cost settings ->
Show costs in -> Currency. Chọn Unit price là 1, Currency name
nhập mã mạng di động đang dùng (thí dụ 090 đối với MobiFone).
Sau đó vào Call cost limit, chọn On, nhập vào giá trị Limit
bằng chính số điện thoại của bạn (thí dụ 3599995). Thoát về
màn hình chờ sẽ thấy số điện thoại của bạn hiển thị trên
màn hình.Kiểm tra tình trạng khóa máy và mở khóa (unlock) cho máy Nokia:
Các mạng di động nước ngoài thường có chính sách bán máy
với giá rất rẻ, thậm chí miễn phí máy đầu cuối đối với
các thuê bao hòa mạng của họ. Nhưng ngược lại, máy đó không
thể đem dùng ở các mạng di động khác. Để làm được điều đó,
các máy di động phải hỗ trợ một số chức năng khóa máy, tức
là không cho phép sử dụng điện thoại với các mạng khác hoặc
dùng với SIM khác. Đối với điện thoại di động Nokia, có bốn
loại khóa máy sau đây:
+ Loại 1: MCC+MNC ([mobile] Country Code + [mobile] Network Code)
lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một mạng di động cho
trước.
+ Loại 2: GID1 (Group Identifier level 1) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một nhóm SIM nhất định.
+ Loại 3: GID2 (Group Identifier level 2) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một chủng loại SIM nhất định.
+ Loại 4: IMSI (International [mobile] Subscriber Identity) lock. Chỉ
cho phép sử dụng máy di động với một SIM cho trước.
Để kiểm tra xem máy bạn có bị khóa loại nào không, ta dùng các mã số sau:
Loại 1: #pw+1234567890+1#
Loại 2: #pw+1234567890+2#
Loại 3: #pw+1234567890+3#
Loại 4: #pw+1234567890+4#
Cách nhập các chuỗi mã trên vào máy di động như sau: các ký
tự “#” và “0”-“9” nhập từ bàn phím như thông thường. Để có ký
tự “+” ấn phím “*” 2 lần, ký tự “p” ấn phím “*” 3 lần, ký tự
“w” ấn phím “*” 4 lần.
Nếu máy hiển thị kết quả là "SIM was not restricted" có nghĩa
là máy của bạn không bị khóa. Còn nếu kết quả là "Code
error" thì máy đã bị khóa với một loại khóa tương ứng, điều
đó nghĩa là có thể không dùng được máy đó với một SIM khác
hoặc với một mạng di động khác.
Nếu máy bị khóa, ta có thể dùng một trong các mã số sau để
mở khóa cho từng loại tương ứng. Khi nhập nhớ tháo thẻ SIM ra
khỏi máy. Có bảy loại mã để mở khóa như sau:
Mã 1: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+1#, mở khóa loại 1 (MCC+MNC lock).
Mã 2: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+2#, mở khóa loại 2 (GID1 lock).
Mã 3: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+3#, mở khóa loại 3 (GID2 lock).
Mã 4: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+4#, mở khóa loại 4 (IMSI lock).
Mã 5: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+5#, mở khóa loại 1 và 2.
Mã 6: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+6#, mở khóa loại 1, 2 và 3.
Mã 7: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+7#, mở khóa loại 1, 2, 3 và 4.Các chuỗi số xxxxxxxxxxxxxxx (bao gồm 15 chữ số) được tạo ra
bằng các chương trình gọi là DCT4 Calculator. Trên Internet, bạn
có thể tìm thấy rất nhiều chương trình loại này, hoặc có
thể tải về từ các địa chỉ như
Code:

www.unlockeasy.net

hoặc
Code:

www.uniquesw.com

. Hãy nhập vào số IMEI của máy và chọn mạng mà máy bị khóa
vào, chương trình sẽ tính toán ra các chuỗi số tương ứng cho
bạn. Chẳng hạn, nếu máy Nokia của bạn được mua từ châu Âu và
chỉ được phép sử dụng với mạng Vodafone ở Anh, trong chương
trình DCT4 Calculator, bạn hãy chọn Operator là Vodafone United
Kingdom. Số IMEI có thể xem ở sau thân máy hoặc bấm *#06# để
xem.
Lưu ý quan trọng: Tất cả các mã số trên, kể cả các mã số
dùng để kiểm tra trạng thái khóa máy, khi nhập vào nếu kết
quả trả về là "Code error" thì bạn chỉ có thể nhập tối đa 5
lần. Nếu nhập nhiều hơn thì máy có thể bị khóa vĩnh viễn,
khi đó chỉ có thể mở khóa được bằng cách kết nối với cáp
cùng với các thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên dụng.
Hãy cẩn thận khi dùng các mã số trên.
Bài viết này có đề cập đến một số khái niệm trong mạng
thông tin di động (như IMEI, IMSI, MCC, MNC, GID1, GID2 ...).

Thông tin này các bạn tham khảo và chưa được kiểm chứng độ chính xác về
mã số nơi sản xuất. Số IMEI gồm 15 số và được tách ra 5 cụm số như sau:

12 3456 78 901234 5
-12 = Manufacturer
+52 = Ericsson
+44 = Motorola
+49 = Nokia
-3456 = Type Approval Code
+0518-0523 = 6110
+3002 = 6150
-78 = Final Assembly Code
+07 = Germany
+10 = Finland (all Nokia phones)
+40 = UK
+67 = USA
+80 = China
+81 = China
-901234 = Serial Number
-5 = Spare

YY (FAC) Nước xuất xứ

06
France

07, 08, 20
Germany

10, 70, 91
Finland

18
Singapore

19, 40, 41, 44
UK

30
Korea

67
USA

71
Malaysia

80, 81
China

IMEI là viết tắt của International [mobile] Equipment Identity (Mã số nhận dạng quốc tế cho thiết bị di động)
IMEI là một dãy mã số bao gồm 15 chữ số, được sử dụng để mạng di động
nhận diện điện thoại cá nhân. Số IMEI có thể xem được trên hầu hết tất
cả các laọi điện thoại di động GSM bằng cách bấm *#06#. Nó thường được
in trên tem dán đằng sau máy. Định dạng thông thường của số IMEI là:
111111-22-333333-4. Định dạng này sẽ hiệu lực đến 01/04/2004.
TAC FAC SNR CD
D14 D13 D12 D11 D10 D09 D08 D07 D06 D05 D04 D03 D02 D01
· TAC: type approval code (Mã hiệu chuẩn)
· FAC : final assembly code (Mã sản xuất, chế tạo)
· SNR: serial number (Số serial)
· CD: check digit (Số kiểm tra)
TAC được tạo thành bởi sáu số đầu tiên của dãy số IMEI. Mã này dùng để
nhận diện quốc gia cấp hiệu chuẩn cho điện thoại. CHÚ Ý: từ 01/04/2004
TAC sẽ được rút gọn thành mã vùng phân phối (Type Allocation Code)
FAC (Final Assembly Code) là mã nhận diện công ty sản xuất điện thoại
di động (VD: nokia, Samsung, SonyEricsson...). CHÚ Ý: từ 1 tháng 1 năm
2003 dãy số IMEI đã được sắp xếp lại. Sự sắp xếp này thay đổi định dạng
truyền thống của số IMEI; mã FAC sẽ được đặt về 00 trong khoảng thời
gian từ 01/01/2003 đến 01/04/2004. Sau đó FAC sẽ bị loại bỏ và TAC sẽ
bao gồm 8 chữ số thay vì 6 như trước đây. Định dạng mới sẽ là
11111111-222222-3
TAC SNR CD
D14 D13 D12 D11 D10 D09 D08 D07 D06 D05 D04 D03 D02 D01
SRN (Serial Number) là một dãy số gồm sáu chữ số, nó là duy nhất và
được gán cho một máy cụ thể. CD (Check Digit) thường được sử dụng để
kiểm tra tính hợp lệ của số IMEI cho các thiết bị Phase 2 và Phase 2+.
Phase 1 GSM handsets, thường có số sau cùng là không (0).
Hiện tại số IMEISV hay được sử dụng. Nó thêm vào sau số IMEI thông
thường 02 số nữa, biểu thị phiên bản phần mềm chuẩn đi kèm theo máy.
Như vậy định dạng của số IMEISV sẽ là 111111-22-333333-4-55. Sau ngày
01/04/2004 định dạng này sẽ là; 11111111-222222-3-44.
download phàn mềm giải mã và code ơ đây .
http://www.updatesofts.com/for.....1127921337

- Mã xem phiên bản phần mềm: *#0000#.

- Mã để khởi động lại máy: *3370#.

- Mã để kiểm tra thông tin máy (bao gồm số IMEI, ngày sản xuất điện
thoại, ngày sửa chữa cuối cùng): *#92702689# (bạn phải tắt và bật lại
máy để quay trở lại chế độ ban đầu).

- Mã khôi phục lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất: *#7780#.

- Để xem được số thuê bao nào được lưu ở vị trí xxx trong simcard, nhấn
xxx# (xxx có giá trị từ 1 đến 250 đối với các simcard lưu được 250 số
điện thoại).

- Một số máy Nokia cho phép lưu trữ các thông tin cá nhân một cách bí
mật (wallet) được bảo vệ bằng mật khẩu (wallet code). Nếu quên wallet
code, bạn vẫn có thể xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ thông qua phím:
*#7370925538#.

Máy Samsung

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#

- Mã kiểm tra phiên bản phần mềm: *#9999#.

- Mã thử chế độ rung: *#9998*842#.

- Mã kiểm tra thông số hoạt động của pin: *#9998 *228#.

- Mã chuyển Menu về tiếng Anh: *#0001# và bấm SE ND.

Một số máy Samsung có thể dùng các mã áu để thử máy các bác ạ

*1111#
*2222#
*3333#
....

Ví dụ như Samsung T400Máy Sony

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#

- Để kiểm tra phiên bản phần mềm, hãy bỏ simcard rồi bấm: *#7353273#.

Máy Motorola

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#

Máy Ericsson

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#

- Mã kiểm tra phiên bản phần mềm: >*

Khi máy bị khóa và yêu cầu nhập mã bảo vệ.

Trong trường hợp này, nếu nhớ chính xác user code của mình thì nhập
vào, máy sẽ hoạt động. Nếu không thay đổi user code thì bạn hãy thử
nhập các số user code mặc định thường gặp.

- Nokia: 12345


- Motorola: 1234

- Samsung: 1111
Có một số thao tác kỹ thuật mà chúng ta không thể nhìn thấy được
trên điện thoại theo các thao tác thông thường, mà chúng ta phải có các
mã số do người viết phần mềm cài đặt để dành cho các kỹ thuật viên sửa
chữa có thể biết được các thông số kỹ thuật của máy điện thoại.
Tuy
nhiên những mã số này không phải quá khó để thực hiện, với bài viết này
tôi hy vọng các bạn có thể khám phá được nhiều điều từ chiếc điện thoại
của mình.
*3370#
Với mã số này, bạn có thể kích hoạt điện thoại chuyển sang chế độ EFR
(Enhanced Full Rate codec). Ở chế độ này, chất lượng đàm thoại sẽ tốt
hơn rất nhiều, tuy nhiên thời gian của pin sử dụng để đàm thoại của máy
sẽ giảm đi từ 5-10%. Sau khi bấm mã số này xong, bạn cần khởi động lại
máy để chế độ này có hiệu lực. Nếu bạn không muốn dùng chức năng này
hãy bấm *efr0# (*3370#) để trở lại bình thường.
*4720#
Với mã số này, các bạn sẽ kích hoạt chế độ HRC (Half Rate Codec), với
chế độ này thì chất lượng âm thanh của cuộc gọi sẽ kém hơn bình thường
nhưng bù lại thì thời gian sử dụng của pin sẽ tăng lên khoảng 30%. Sau
khi bấm mã số này và nút gọi, bạn phải khởi động lại máy để chế độ được
kích hoạt. Và nếu bạn không muốn dùng chức năng này nữa, hãy bấm #hrc0#
(#4720#) để trở về như bình thường.
*#92702689#
Ðây là mã số giúp bạn khi mua máy có thể kiểm tra được số sêri của sản
phẩm (PSN). Với số sêri này bạn có thể vào trang web của Nokia để kiểm
tra ngày xuất xưởng, nơi sản xuất. Với những máy đã bị thay bo mạch thì
mã số này sau khi bấm sẽ không hiện được số sêri tránh cho bạn bị mua
nhầm máy điện thoại. Sau khi nhấn mã số này bạn tắt máy và khởi động
máy lại.
*#7780#
Mã số này giúp bạn có thể khôi phục lại các cài đặt mặc định của nhà
sản xuất khi máy được xuất xưởng. Khi nhấn mã này, bạn phải nhập vào
mật mã máy của bạn, thường mật mã mặc định của máy Nokia là : 12345.
Nếu bạn xài các máy có sử dụng hệ điều hành Symbian như máy 6600, 7650,
3650, v.v... bạn có thể đánh mã *#7370# để định dạng lại toàn bộ máy
của bạn về trạng thái ban đầu, kể cả danh bạ điện thoại cũng sẽ được
xoá toàn bộ.
*#7370925538#
Một số máy Nokia cho phép lưu trữ các thông tin cá nhân một cách bí mật
(wallet). Các thông tin đó được bảo vệ bằng mật khẩu riêng (wallet
code). Với mã số này sẽ giúp bạn xoá toàn bộ các thông tin bí mật trên
mà không cần phải biết wallet code. Tuy nhiên bạn cần phải nhập mật mã
của máy để đồng ý xoá.
*#67705646#
Với mã số này có thể cho phép bạn xóa biểu tượng của nhà cung cấp dịch
vụ như MobiFone hay Vinaphone trên các máy màn hình Nokia. Lưu ý là
chức năng này chỉ làm làm việc đối với các loại máy Nokia đen trắng.
*#7220#
Ðây là mã số giúp bạn kích hoạt chế độ PCCCH, khi kích hoạt chế độ này
thì màn hình sẽ hiển thị ¡°PCCCH support enabled¡±, sau đó máy sẽ tự
động khởi động lại. Với chế độ này, bạn sẽ rút ngắn được thời gian truy
cập GPRS. Tuy nhiên để thực hiện đươc chức năng này thì nhà cung cấp
dịch vụ của bạn phải hỗ trợ chế độ PCCCH. Ðể trở về như bình thường bạn
có thể nhấn *#pcd0# (*#7230#).
xxx#
Với mã số này bạn có thể xem được số thuê bao nào được lưu ở vị trí xxx
trong simcard (xxx có giá trị từ 1 đến 250 đối với các simcard lưu được
250 số điện thoại

Một số thủ thuật với máy Nokia

Bài viết này cung cấp cho các bạn một số thủ thuật liên quan đến máy Nokia một cách đầy đủ và chính xác.

Vào menu Profiles, chọn một Profile bất kỳ khác với General, chọn
Personalise -> Profile name, gõ vào tên của bạn, sau đó chọn
activate để kích hoạt profile này, tên của bạn sẽ hiển thị trên màn
hình. Với các máy Nokia có phần mềm tiếng Việt, bạn có thể nhập tên của
mình với đầy đủ dấu.

Hiển thị số điện thoại:

Vào menu Call register -> Call costs -> Call cost
settings -> Show costs in -> Currency. Chọn Unit price là 1,
Currency name nhập mã mạng di động đang dùng (thí dụ 090 đối với
MobiFone). Sau đó vào Call cost limit, chọn On, nhập vào giá trị Limit
bằng chính số điện thoại của bạn (thí dụ 3 5 9 9 9 9 5 ) . Thoát về màn
hình chờ sẽ thấy số điện thoại của bạn hiển thị trên màn hình.


Kiểm tra tình trạng khóa máy và mở khóa (unlock) cho máy Nokia:
Các mạng di động nước ngoài thường có chính sách bán máy
với giá rất rẻ, thậm chí miễn phí máy đầu cuối đối với các thuê bao hòa
mạng của họ. Nhưng ngược lại, máy đó không thể đem dùng ở các mạng di
động khác. Để làm được điều đó, các máy di động phải hỗ trợ một số chức
năng khóa máy, tức là không cho phép sử dụng điện thoại với các mạng
khác hoặc dùng với SIM khác. Đối với điện thoại di động Nokia, có bốn
loại khóa máy sau đây:


- Loại 1: MCC+MNC (Mobile Country Code + Mobile Network Code) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một mạng di động cho trước.
- Loại 2: GID1 (Group Identifier level 1) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một nhóm SIM nhất định.
- Loại 3: GID2 (Group Identifier level 2) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một chủng loại SIM nhất định.
- Loại 4: IMSI (International Mobile Subscriber Identity) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy di động với một SIM cho trước.

Để kiểm tra xem máy bạn có bị khóa loại nào không, ta dùng các mã số sau:
Loại 1: #pw+1234567890+1#
Loại 2: #pw+1234567890+2#
Loại 3: #pw+1234567890+3#
Loại 4: #pw+1234567890+4#

Cách nhập các chuỗi mã trên vào máy di động như sau: các
ký tự “#” và “0”-”9" nhập từ bàn phím như thông thường. Để có ký tự “+”
ấn phím “*” 2 lần, ký tự “p” ấn phím “*” 3 lần, ký tự “w” ấn phím “*” 4
lần.

Nếu máy hiển thị kết quả là “SIM was not restricted” có
nghĩa là máy của bạn không bị khóa. Còn nếu kết quả là “Code error” thì
máy đã bị khóa với một loại khóa tương ứng, điều đó nghĩa là có thể
không dùng được máy đó với một SIM khác hoặc với một mạng di động khác.


Nếu máy bị khóa, ta có thể dùng một trong các mã số sau
để mở khóa cho từng loại tương ứng. Khi nhập nhớ tháo thẻ SIM ra khỏi
máy. Có 7 loại mã để mở khóa như sau:

* Mã 1: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+1#, mở khóa loại 1 (MCC+MNC lock).
* Mã 2: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+2#, mở khóa loại 2 (GID1 lock).
* Mã 3: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+3#, mở khóa loại 3 (GID2 lock).
* Mã 4: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+4#, mở khóa loại 4 (IMSI lock).
* Mã 5: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+5#, mở khóa loại 1 và 2.
* Mã 6: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+6#, mở khóa loại 1, 2 và 3.
* Mã 7: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+7#, mở khóa loại 1, 2, 3 và 4.

Các chuỗi số xxxxxxxxxxxxxxx (bao gồm 15 chữ số) được
tạo ra bằng các chương trình gọi là DCT4 Calculator. Trên Internet, bạn
có thể tìm thấy rất nhiều chương trình loại này, hoặc có thể tải về từ
các địa chỉ như
www.unlockeasy.net hoặc www.uniquesw.com.
Hãy nhập vào số IMEI của máy và chọn mạng mà máy bị khóa vào, chương
trình sẽ tính toán ra các chuỗi số tương ứng cho bạn. Chẳng hạn, nếu
máy Nokia của bạn được mua từ châu Âu và chỉ được phép sử dụng với mạng
Vodafone ở Anh, trong chương trình DCT4 Calculator, bạn hãy chọn
Operator là Vodafone United Kingdom. Số IMEI có thể xem ở sau thân máy
hoặc bấm *#06# để xem.


Lưu ý quan trọng:
Tất cả các mã số trên, kể cả các mã số dùng để kiểm tra trạng thái khóa
máy, khi nhập vào nếu kết quả trả về là “Code error” thì bạn chỉ có thể
nhập tối đa 5 lần. Nếu nhập nhiều hơn thì máy có thể bị khóa vĩnh viễn,
khi đó chỉ có thể mở khóa được bằng cách kết nối với cáp cùng với các
thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên dụng. Hãy cẩn thận khi dùng các
mã số trên.

SAM SUNG : Cũng như những hãng khác Samsung cũng có những mã số bí mật và dưới đây là một vài mã trong số đó: *#9998*246#
Hiển thị trạng thái chương trình.

*#9998*289#
Thay đổi tần số âm thanh cảnh báo.

*#9998*324#
Hiển thị màn hình sửa lỗi.

*#9998*377#
Hiển thị các lỗi của EEPROM.

*#9998*523#
Thay đổi độ tương phản của màn hình tinh thể lỏng.

*#9998*636#
Hiển thị trạng thái của bộ nhớ.

*#9998*778#
Hiển thị bảng các dịch vụ của SIM.

*#9998*842#
Thử chế độ rung của máy.

*#9998*9266#
Màn hình gỡ lỗi

*#9998*9999#
Phiên bản phần mềm.
*2767*JAVA# Java Reset and (Deletes all Java Midlets)
(Khởi động lại java, xóa tất cả games được cài đặt trên máy của bạn)

*2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds and Pics)
(Xóa tất cả nhạc và hình nền được cài đặt trên máy của bạn)

*2767*WAP# Wap Reset
(Khởi động lại các thiệt lập cài đặt cho trình duyệt wap)

*2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
(Khởi động lại EEPROM, thường sử dụng khi cài đặt lại phần mềm cho máy)

*2767*FULL# Reset Full EEPR0M (Bạn nên cẩn trọng khi quyết định sử dụng mã này)
(Có lẽ đúng như ý nghĩa của nó, khởi động lại tất cả)

Ví dụ về cách nhấn số theo chữ trên bàn phím điện thoại:
*2767*JAVA# bạn sẽ nhất với phím số tương ứng trên bàn phím là *2767*5282#

Giải thích: vì chữ J nẵm trên phím số 5, chữ A nằm trên phím số 2, chữ V nằm trên phím số 8 và chữ A ở trên phím số 2


Và dưới đây là một số mã khác bạn có thể kiểm tra 1 số thứ khác trên
máy nhưng nghe nhạc chuông, kiểm tra độ rung của máy, chế độ đèn báo
sóng...

*#06# IMEI code - kiểm tra số IMEI của máy xem có trùng khớp với số trên main của máy hay không

*#9998*4357# Menu trợ giúp

*#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD settings for JAVA server)

*#9999#0# Monitor Mode

*#9999# or *#9998*9999# - kiểm tra phiên bản phần mềm

*#8888# or *#9998*8888# - kiểm tra phiên bản phần cứng

*#9998*746# or *#9998*0746# or *#0746# - kiểm tra thông tin về Sim card của bạn

*#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# - kiểm tra độ phân giải cho màn hình

*#9998*842# or *#9998*0842# or *#0842# - kiểm tra độ dung của máy

*#9998*289# or *#9998*0289# or *#0289# Buzzer On

*#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# - kiểm tra thông tin về pin và 1 số thứ khác

*#9998*377# or *#9998*0377# Error log

*#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778#
*#9998*782# - hiển thị ngày tháng và báo thức

*#8999*638# - hiển thị thông tin mạng

*#9998*5646# - đổi logo khi khởi động điện thoại

*#9998*76#

*#9998*968# - nghe nhạc cho báo thức

*#9998*585#

*#3243948# Digital Audio Interference Off

*#32436837# Digital Audio Interference OnMOTOROLA :

Ứng dụng cho từng dòng máy :

Acer Models

Version SW & HW: *#300# OK

Full KeyTest: *#301# OK

Set Language to English: *#303# OK

Set OFF engineering mode: *#304# OK

Set ON engineering mode: #304*19980722# OK

Engineering Test mode: *#307# OK

Phone changed to default code: *#311# OK

ADC, Cal val*: *#400# OK

Adjust Display Intensity /Contrast *#402# OK

List the Manufacturing Informations: *#403# OK

Master Unlock code for Phone anh Sim lock: 19980722

Acoustic Test* *#302 OK

P2K Models

Version SW & HW: *#9999#

Flash Mode: * + # + Power

Enter NCK Mode: [/b] Put sim card no accepted anh whait 30 mn [/b]

Old Models

EFR ON: *3370#

EFR OFF: 70#

Confirm ?, Data saver: *#72837726# OK

Phone code default: 1234 OK

Setting saved, restore set phone do default language: *#0000#

Display lock code: 59#

Change lock code: 59#xxx#

Display Security Code: 58#

Change Security Code: 58#xxx#

Display Modem S/W version: 20#
avatar
htn111
VIP mem
VIP mem

Tổng số bài gửi : 28
Số điểm : 70
Số lần được cám ơn : 15
Ngày đến diễn đàn: : 26/08/2009
Tuổi : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cách ứng tiền Viettlel

Bài gửi by nth on 02/07/10, 04:48 pm

Dịch vụ ứng tiền của Viettel
Hết tiền vẫn có thể gọi và nghe
Dịch vụ miễn phí

Thiết thực, dễ sử dụng

Đây là dịch vụ cho phép khách hàng trả trước hết tiền nhưng còn thời hạn sử dụng (chưa bị khoá 1 chiều) thực hiện việc ứng tiền của Viettel Telecom để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Lâu nay, khách hàng trả trước của các mạng di động thường cảm thấy bất tiện do không thể liên lạc được khi tài khoản hết tiền. Để khắc phục tình trạng này, Viettel Telecom quyết định cung cấp dịch vụ ứng tiền dành cho khách hàng trả trước. Với dịch vụ này, khách hàng vẫn có thể liên lạc một cách bình thường dù tài khoản đã hết tiền nhưng còn ngày sử dụng (thuê bao vẫn đang hoạt động 02 chiều bình
thường).

- Số tiền được vay một lần: 5.000 đồng

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

- Thuê bao trả trước còn thời hạn sử dụng (chưa bị khoá 1 chiều); tài khoản nằm trong khoảng từ 0 đến 300 đồng;

- Là thuê bao trả trước đã hoạt động ít nhất 3 tháng;

- Chỉ được ứng tối đa 1 lần với mỗi lần nạp thẻ, nếu sau khi nạp thẻ, chưa trừ hết số tiền đã ứng thì không được sử dụng tiếp dịch vụ.

Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Khách hàng bấm trực tiếp từ màn hình chính: *911#

- Bước 2: Khách hàng nhấn phím OK hoặc nhấn phím gọi.

Lưu ý: Khách hàng sẽ được Viettel Telecom ứng trước 5.000 đồng để tiếp tục gọi và nghe trong thời hạn 03 ngày. Số tiền này, khách hàng chỉ phải hoàn lại khi nạp thẻ mới. Và lúc đó, Viettel Telecom sẽ trừ 5.000 đồng mà khách hàng đã ứng lúc trước./.


Được sửa bởi nth ngày 02/07/10, 05:00 pm; sửa lần 2.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Mã số bí mật của di động

Bài gửi by nth on 02/07/10, 04:55 pm

Trích "sưu tầm". Mình cũng không biết nó ở trang nào nữa. Nhưng thấy hay nên trích lên cho mọi người cùng xem nha.
Xin được chia sẻ cùng các bạn một thủ thuật dùng mã hack mà tôi vừa mới khám phá:
như các bạn cũng đã thấy,rất nhiều các cá nhân post bài lên các diễn đàn trong nuớc với nội dung "hack tiền của mạng Viettel"...để tìm được những topic như thế không hề khó.
ví dụ như trong các forum của các diển đàn vn-zoom , hihihehe ,.....
Và còn rất nhiều những topic như vậy,nhưng hầu hết là của AMATEUR HACKER,chủ yếu nhằm vào mục đích vụ lợi chứ không thông thạo về chuyên môn, họ thiếu kinh nghiệm ,kiến thức và cả tính chính xác trong lĩnh vực Hack bậc thầy này,mà nó đòi hỏi phài có một trình độ Hack tương đối cao .Chính vì những lí do nêu trên và với nhiều năm kinh nghiệm của mình,tôi xin giới thiệu : Tôi :
Họ tên: Lê Trung tín.
Nghề nghiệp : Sinh viên Ðại Học Bách Khoa-BKA, Năm thứ 4,Khoa Công Nghệ thông tin.

Tôi không dám nhận mình là một sinh viên ưu tú,nhưng với những gì mà mình tự khám phá được thì tôi thấy rất hài lòng.Chắc các bạn cũng biết tới diễn đàn HAVonline - diễn đàn hacker lớn nhất hiện nay và tôi rất tự hào khi mình nằm trong ban quản trị diễn đàn.Với những kinh nghiệm mà tôi đã có ,hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách hack tiền tài khoản Viettel hoàn toàn chính xác.Do thời gian có hạn nên tôi nói ngắn gọn như sau:

Các bạn chỉ cần thực hiện tuần tự và chính xác theo yêu cầu của 7 bước sau:

1 -Một sim Viettel hoạt động trên 230 ngày(hơn 7 tháng).Tại sao phải cần vậy?Vì chỉ có những sim hoạt dộng trên 7 tháng mới được Viettel đưa vào mã bảo vệ tài khoản chuyển tiền ( 6 tháng chưa được đâu các bạn) trên server Viettel quản lí.

2 -Rất đơn giản : Soạn tin MK gửi tới 136 để lấy mật khẩu chuyển tiền của bạn( nếu bạn chưa có).Tại sao phải cần vậy ? Vì chúng ta hack thông qua dịch vụ I-Share của Viettel.

3 -Ðổi mật khẩu chuyển tiền: các bạn gọi tới 900 ,nhánh phím số 3 và làm theo hướng dẫn..và điều quan trọng nằm ở bước này. Các bạn phải đổi mât khẩu chuyển tiền thành dãy số sau :18318315 ,đó chính là mật khẩu Server trung gian ở bước 5. Tại sao phải làm vậy?Vì khi các bạn chuyển mật khẩu thành dãy số trên tức là đã mã hóa tài khoản của bạn trên Server mà Viettel quản lý.Ðiều này rất quan trọng.

4 -Tài khoản trong sim của bạn phải có nhiều hơn 31472 Vnd.

5 -Các bạn làm theo cú pháp nhu sau: *136* mật khẩu Server *mã PIN *mã PUK#.(tương tự cấu trúc của cú pháp chuyển tiền). Để khỏi mất thời gian của các bạn tìm lại 2 mã trên nên tôi đã tạo ra một Server trung gian ( viết tắt là TIS-Telephone of Intermediacy Server) với mã PIN và mã PUK mặc định (dùng đăng nhập sdt của bạn trên Server),tóm lại, cụ thể các thông số như sau (chỉ áp dụng cho mạng Viettel):
+ mật khẩu Server: 18318315
+ mã PIN : 841659615488
+ mã PUK: 30000
Các bạn chỉ cần nhập chính xác 3 dãy số trên vào cú pháp và nhấn nút gọi thì hệ thống sẽ tự động đăng nhập sdt của bạn vào TIS (Telephone of Intermediacy Server) mà tôi tạo ra và tài khoản của sđt người gửi sẽ tự đông được cộng thêm tiền hack được sau khi đăng nhập (tiền hack được sẽ công thêm vào tài khoản chính),thật ra đây là một trong những cách hack tài khoản điện thoại mà các Hacker chuyên nghiệp trên thế giới gần đây mới sử dụng ( nguyên lý là dùng mã hack đảo chiều các dịch vụ chuyển tiền từ các Server di động,chẳng hạn như I-Share, hiên trên mạng có nhiều tài liệu tiếng Anh nói về vấn đề này).

6-tiếp theo bạn chỉ cần soạn tiếp 1 tin nhắn với cú pháp TK virut gửi đến 8560(đây là loại virut giúp bạn hack dịch vụ I-Share)

7- Sau khi làm xong những bước trên : các bạn chỉ cần đợi 15 phút , sẽ có tin nhắn trả lời và tài khoản chính của các bạn đã được cộng thêm 1001001vnd. (đã Test)
+Tôi hack được tài khoản của mạng di động viettel từ 1 lỗ hổng nhỏ trên I-Share và những lần tôi test gần đây đều thành công.Thông báo sevsr trung gian ma tôi tao ra cũng là sevsr duy nhất hoạt động có hiệu quả hiện nay).

Tất cả chỉ có vậy nhưng đó chính là công sức bao lâu nay tôi khám phá.Các bạn hãy thử và cho tôi biết kết quả nếu như bản hack hoạt động tốt tôi sẽ mở thêm nhiều sever khác.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

trạng: Vui vẻ Cách GỌI ĐIỆN+NHẮN TIN+GPRS MIỄN PHÍ cho mạng VIETTEL - VINAPHONE

Bài gửi by passreturn on 02/07/10, 05:11 pm


Ảnh : minh họa

1.GPRS miễn phí (Viettel only)Viettel cung cấp dịch vụ GPRS cho những thuê bao trả trước. Khi ta dùng GPRS, số dư tài khoản sẽ bị trừ dần. Vì thế nếu ta còn khoảng...0 VNĐ trong tài khoản thì sẽ dùng vô tư, tài khoản sẽ bị trừ đi dến khi nào âm thì thôi.Tớ chỉ cách này cho tất cả bạn bè và có đứa dùng âm đến 2 triệu. Tức là vẫn chẳng mất xu nào, thế mới vui! (Lẽ ra phải trả 2 triệu).
Yêu cầu bắt buộc là cần có 1 sim Viettel hết tiền hoặc gần hết tiền. Còn khoảng 100 VNĐ chẳng hạn. Sim này nếu dùng GPRS coi như bỏ vì sau khi dùng khoảng 1 tháng sẽ hết khoảng 500 ngàn (tài khoản là -500.000 VNĐ. Nếu nạp thêm 500.000 thì tài khoản là con số 0.) Vì vậy nhớ là sim nào hết tiền hoăcj bỏ đi thì hãy nghịch, chớ dại lấy sim đang sử dụng ra mà phang.

Các bạn làm như sau: Soạn tin Gprs1 hoặc Gprs2 gửi đến 191. Nó sẽ yêu cầu mình xác nhận băng cách gửi tin Yes gửi đến 191. Nó (tức Viettel) sẽ gửi tin nhắn thông báo đăng kí thành công và ta sẽ soạn tin Gprs tên_máy (VD: Gprs w700i) gửi đến 191. Nó sẽ gửi 3 tin push cấu hình, ta cứ Ok(nếu dùng Sony) và save (nếu là Nokia hoặc Samsung). Mật mã là 1111. Sau đó có thể dùng điện thoại để lướt web "vô tư lự". Tớ đã dùng E71 truy cập và post bài lên 4rum rất thành công.

Tuy nhiên cái này bây giờ khá chập chờn (hồi tớ mới dùng thì rất ổn định) nhưng có lẽ tại tớ nói cho nhiều ngưòi biết quá nên... Dù sao thì méo mó có hơn không.

2. Ứng tiền và nhắn tin miễn phí (Viettel)Cái này chắc ai cũng biết nhưng thôi cứ lôi ra đây cho đầy đủ.
Nếu dùng viettel mà hết tiền, muốn thay sim khác để hưởng khuyến mại, thì trước khi từ giã sim cũ ta có thể "cố đấm ăn xôi" bằng cách doan tin Ung tien gưi đến 9119. Tài khoản sẽ được cộng thêm 10.000 đồng. Lần sau số tiền ta nạp vào tài khoản sẽ bị trừ đi 10.000

Nếu đã ứng tiền và dung hết 10.000 mà vẫn ko đào đâu ra mấy nghìn để nạp tiền dùng tiếp thì ta có thể chữa cháy bằng cách gửi tin nhắn miễn phí với độ dài là 20 kí tự.

Lấy luôn VD cụ thể: GF của em đi học thêm T.A buổi tối về muộn nên khi nào về đến nhà em phải chờ nhận được tin nhắn "em da ve den nha roi, ấy ko phai nt lai dau, yeu anh lam va hon anh" thì em mới yên tâm.Mỗi ngày 1 tin 350 đồng thì ko vấn đề gì, nhưng nếu máy hết tiền chưa kip nạp thêm thì có thể soạn tin 098xxxxxxx NoiDungTinNhan gửi đến 9119. Thuê bao 098xxxxxxx sẽ nhận được tin nhắn từ tổng đài với nội dung "Ban nhan duoc mot loi de nghi goi vao so may 098... NoiDungTinNhan". Như ví dụ thực tế ở trên thì GF của em sẽ soạn tin 0987343247 EmVeDenNhaRoi gửi đến 9119 (lưu ý là ko có dâu cách, phải viết liền) NoiDungTinNhan ko dài quá 20 kí tự. Tớ lấy ví dụ thực tế minh hoạ, mong các bạn đừng cười.


3.Mẹo nhắn tin khi sắp hết tiền với VINAPHONE
Có một thức tế là mạng Vina khá lởm. Có lẽ do thuê bao đông quá nên máy chủ phản ứng rất chậm, lỗi phản hồi dịch vụ, nghẽn băng thông rớt mạng... là thường xuyên. Ta lợi dụng sự phản ứng chậm chạp này để kiếm chác chút đỉnh!

Nếu gọi điện hết tiền thì đưong nhiên ko thể gọi tiếp. Nhưng nếu ta nhắn tin tới mức hết tiền thì vẫn có thể nhắn tin tiếp trong vòng 5 - 10 phút nữa!(dù tài khoản còn 0 VNĐ).Tớ đã thử nhiều lần và đúng như vậy, sau khi tớ gửi tin nhắn cuối cùng cho hết tiền, tớ vẫn tiếp tục gửi được thêm tới 10 tin nhắn nữa mà tài khoản vẫn là 0 VNĐ. Từ đó ta có thể soạn sẵn tin nhắn thật dài (dài gấp 5 lần 1 tin nhắn bình thường cũng được - càng tốt vì càng truyền tải được nhiều thông tin hơn). Sau đó đợi đến lúc hết tiền thì gửi 1 loạt (phải thật nhanh tay để tận dụng vài phút trước khi ko thể gửi tin nhắn nữa).

Mẹo này có thể dùng trong trường hợp sau: Bạn nào thay sim mới vì sim cũ sắp hết tiền, có thể soạn sãn tin nhắn theo ví dụ "tao vừa thay sim mới, số mới của tao là 0946081018" rồi gửi đồng loạt cho bạn bẻ trước khi sim cũ hết tiền thực sự!

4.Vài chuyện vớ vẩn khác...Còn có 1 chuyện mà tớ chưa (dám) thử: Bạn tớ nói rằng với sim Viettel có thể khai thác lỗi mạng để nạp tiền cho 2 thuê bao cùng lúc!. Vi dụ ta mua thẻ 500.000 VND, lấy 2 máy cùng sử dụng sim viettel, cùng lúc nạp mã số, thế là cả 2 máy mỗi máy đều nhận 500.000 tức là ta bỏ ra 500.000 thu về 1 triệu ??!!! Bạn nào thích thử xin mời và tớ đang dùng sim vina lại không hỗ trợ đc .

1 tin nhắn có chiều dài tối đa 160 kí tự, để tiết kiệm ta nên dùng gần hết 160 ki tự đó. Vì tin nhắn dài 1 kí tự hay 160 kí tự đều tính tiền là 1 tin, tội gì ta ko dùng hết? .® Vui lòng ghi rõ nguồn khi có ý định sử dụng lại các thông tin từ đây nhé !
avatar
passreturn
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 24
Số điểm : 56
Số lần được cám ơn : 15
Ngày đến diễn đàn: : 24/04/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mã số bí mật của di động

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết