80 VCD học tiếng Anh cực hay

Go down

80 VCD học tiếng Anh cực hay

Bài gửi by passreturn on 02/11/10, 02:48 pm

80 VCD học tiếng Anh cực hay [Mediafire]
Bộ tài liệu cực kì đầy đủbao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tígì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đâylà các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dụcMỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồnghồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tìnhhuống giao tiếp…

Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).


Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 655x344.
Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 655x344.

Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 655x344.

Phần mềm hỗ trợ ghép file đuôi .001,.002.....:
Link: [URL="http://www.jaist.ac.jp/%7Ehoangle/filesj/FSJSetup.exe"][You must be registered and logged in to see this link.]
Pass Unlock: haiphongit.com

Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)

VCD1:
Link up ngày 24/04/2010:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

---------------------------------------------------

VCD2:
Link up ngày 24/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

-----------------------------------------------------

VCD3:
Link up ngày 24/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

---------------------------------------------------

VCD4:
Link up ngày 25/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD5:
Link up ngày 25/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]-------------------------------------------------------

VCD6:
Link up ngày 25/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


---------------------------------------------------------

VCD7:
Link up ngày 25/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


----------------------------------------------------

VCD8:
Link up ngày 25/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

-----------------------------------------------------

VCD9:
Link up ngày 25/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


------------------------------------------------------

VCD10:
Link up ngày 26/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


-----------------------------------------------------

VCD11:
Link up ngày 26/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

-----------------------------------------------

VCD12:
Link up ngày 26/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
--------------------------------------------------

VCD13:
Link up ngày 26/04/2010:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD14:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD15:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD16:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------
VCD17:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD18:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
Link .002 bị lỗi đang fix lại.--------------------------------------------------

VCD19:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD20:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD21:
Link up ngày 30/04/2010:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD22:
Link up ngày 30/04/2010:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD23:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD24:
Link up ngày 30/04/2010:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD25:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD26:
Link up ngày 30/04/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD27:
Link up ngày 05/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD28:
Link up ngày 05/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD29:
Link up ngày 05/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD30:
Link up ngày 05/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Phần II - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS

VCD1:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

---------------------------------------------------

VCD2:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

-----------------------------------------------------

VCD3:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
File .002 đang chờ up lại.

---------------------------------------------------

VCD4:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD5:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

-------------------------------------------------------

VCD6:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

---------------------------------------------------------

VCD7:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


----------------------------------------------------

VCD8:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


-----------------------------------------------------

VCD9:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

------------------------------------------------------

VCD10:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


-----------------------------------------------------

VCD11:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


-----------------------------------------------

VCD12:
Link up ngày 13/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD13:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD14:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD15:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD16:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------
VCD17:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD18:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD19:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD20:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD21:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD22:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD23:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD24:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD25:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD26:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD27:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD28:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD29:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD30:
Link up ngày 18/05/2010:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Phần III - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS


VCD1:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD2:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD3:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD4:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------VCD5:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------
VCD6:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------
VCD7:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD8:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------
VCD9:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD10:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------
VCD11:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD12:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD13:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD14:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD15:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD16:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD17:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------


VCD18:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


--------------------------------------------------

VCD19:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

--------------------------------------------------

VCD20:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Copyright: [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
passreturn
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 24
Số điểm : 56
Số lần được cám ơn : 15
Ngày đến diễn đàn: : 24/04/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết