Sửa dùm mình bài đa thức

Go down

Sửa dùm mình bài đa thức

Bài gửi by anbinhtrong on 27/10/09, 08:42 pm

Bài mình cộng đa thức thì đúng nhưng có xài hàm thiết lập khởi tạo. Cấp phát đối tượng mà hủy 2 lần dẫn đến báo lỗi. Bạn xem dùm mình nhé. Very Happy Very Happy Very Happy
//File dathuc.h

// dathuc.h: interface for the dathuc class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(AFX_DATHUC_H__E5D391FC_633E_4BFA_A5AB_30395A2D1419__INCLUDED_)
#define AFX_DATHUC_H__E5D391FC_633E_4BFA_A5AB_30395A2D1419__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

class dathuc
{
int n ; //bac da thuc
double *a;//heso
void init(int n);
public:
//dathuc(const dathuc &d);
void nhap();
void xuat();
dathuc cong(const dathuc&b);
dathuc();
dathuc(const dathuc& d);
void huy();
virtual ~dathuc();

};

#endif // !defined(AFX_DATHUC_H__E5D391FC_633E_4BFA_A5AB_30395A2D1419__INCLUDED_)

// dathuc.cpp: implementation of the dathuc class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include "dathuc.h"
#include
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Construction/Destruction
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

dathuc::dathuc()
{
n=0;
a=NULL;
}

dathuc::dathuc(const dathuc& d)
{
int i;
this->a = NULL;
this->init(d.n);
for(i=0;i
this->a[i]=d.a[i];
}

dathuc::~dathuc()
{
huy();
}

void dathuc::huy()
{
if(a!=NULL)
{
cout<[url=http://thuhuong.forumvi.net/]<
delete []a;

}
else
a=NULL;
}

void dathuc::init(int n)
{
int i;
huy();
n++;
a=new double[n];
this->n=n;
for(i=0;i
a[i]=0;
}
void dathuc::nhap()
{
int i;
cout<<"nhap so bac: ";
cin>>n;
init(n);
for(i=0;i
{
cin>>a[i];
}
}


void dathuc::xuat()
{
int i;
for(i=0;i
{
cout<<" "<
}

}

dathuc dathuc::cong(const dathuc&b)
{
dathuc kq;
int tg,i;
//----
if(n>b.n) tg=n;
else tg=b.n;
kq.init(tg);
//------
for(i=0;i
{
if(i<=this->n)
kq.a[i]+=a[i];
if(i<=b.n)
kq.a[i]+=b.a[i];
}
return kq;
}

#include "dathuc.h"
#include
void main()
{
dathuc a,b,c;
a.nhap();
b.nhap();
a.xuat();
b.xuat();
c = a.cong(b);
//c.xuat();
}
avatar
anbinhtrong
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Số điểm : 142
Số lần được cám ơn : 32
Ngày đến diễn đàn: : 18/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://khoahockithuat.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết